+36 20/ 218 8239 vegsorita@gmail.com

Beszédműhely – Logopédiai vizsgálatok

Logopédia

A beszédhibák körébe tartoznak az írott és beszélt nyelv fejlődési zavarai, a későbbi életkorban kialakult kommunikációs zavarok. A beszéd egy összetett funkcionális rendszer, amely sok ponton sérülhet, ezért a beszédhibák sokfélék lehetnek. Minden esetben jellemző a kommunikáció zavara, a hangzó beszéd, a beszédmegértés és/vagy az írott nyelv sérülése.  Súlyossága változó, következményei is eltérőek. Egyes beszédhibák könnyen rendeződnek a gyermeki fejlődés során, míg más beszédhibák megnehezítik az iskolai tanulmányokat, a szociális kapcsolatok kialakítását. A logopédia célja a kommunikáció, a beszéd és nyelvi készség fejlesztése, kognitív képességek fejlesztése, személyre szabott tanulási technikák kialakítása.

Logopédiai vizsgálatok

A sikeres fejlesztés, terápia alapja a teljes körű vizsgálat. A vizsgálatot az anamnézis felvétele előzi meg. A panasz, az anamnézis alapján kerül sor a részletes logopédiai vizsgálatra. A vizsgálati eredmények alapján történik a terápia megtervezése. Minderről részletes tájékoztatást kap az érintett és/vagy hozzátartozója.

Az alábbi vizsgálatok elvégzésre van lehetőség:

 • Megkésett/akadályozott beszéd-és nyelv fejlődés vizsgálata
 • Artikuláció vizsgálata
 • Szókincs vizsgálata (Peabody, LAPP)
 • 5-6 éves gyermekek nyelvi és beszédzavarok szűrővizsgálata (SZÓL-E?)
 • Beszédészlelés (GOH, GMP)
 • Beszédmegértés vizsgálata (GMP, Token)
 • Dadogás és hadarás vizsgálata
 • Diszfónia vizsgálata
 • Diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata
 • Diszlexia vizsgálata
 • Diszgráfia vizsgálata
 • Nyelvi megértés vizsgálata (TROG H teszt)
 • Nyelvlökéses nyelés vizsgálata
 • Sindelar vizsgálóeljárás a részképesség gyengeségek felismerése óvodás és kisiskolás korú gyermekek részére
 • Afázia vizsgálata (WAB teszt, Token, olvasás-, írás-, számolás vizsgálata)
 • Diszartria vizsgálata