+36 20/ 218 8239 vegsorita@gmail.com

Beszédműhely – Terápiák

A következő terápiákkal tudok segíteni (A részletekért kattintson a címre!)

Megkésett beszédfejlődésű / diszfáziás gyermek beszédfejlesztése

A gyermeki beszédfejlődés késése nem ritka jelenség. Az első szavak megjelenése, a szókincs folyamatos bővülése másfél- két éves korban várható. Ha ez elmarad, érdemes logopédus tanácsát kérni.

A megkésett beszédfejlődés kimenetele változó, néha gyorsan, következmény nélkül megjavul. Előfordul a hosszú ideig tartó intenzív, komplex fejlesztést igénylő elhúzódó beszédfejlődés, mely később az iskolában az olvasás-írás tanulásában is okozhat problémát. Súlyos formája a diszfázia, mely sajátos nyelvi fejlődési zavar. Jellemzője a diszgrammatizmus (nyelvtanilag helytelenül szerkesztett mondatalkotás), a súlyos, nehezen javuló pöszeség, szótalálási nehézségek, gyenge verbális emlékezet, percepciós és motoros funkciózavarok. A nyelvi hátrány 9-10 éves korra egyenlítődhet ki, de előfordul, hogy a beszédgyengeség megmarad, és következményként iskolai teljesítményzavarok alakulhatnak ki.

Ha egy gyermek 2-3 éves koráig nem, vagy alig beszél, megkésett beszédfejlődés miatt a gyermek beszédindítását, beszédfejlesztését javaslom. A gyermekkel való közvetlen kapcsolat előtt a szülőket tanácsadással segítem. A foglalkozások eleinte a szülő jelenlétében tartom. Később, amikor a gyermek engedi a beszédfejlesztés egyéni formában folytatódik.

Dadogás terápia gyermekeknek, felnőtteknek

A beszéd folyamatosságát, harmóniáját görcsök, hang- és szótagismétlések, megakadások és szünetek bonthatják meg. A dadogó embernek a légzéssel, a hangadás folyamatosságával van gondja. A dadogás olyan kommunikációs zavar, mely a társas érintkezés során felerősödik.

Élettani dadogás 2-3 éves kor körül, az önálló mondatalkotás során léphet fel. Az élettani dadogás nem igényel logopédiai beavatkozást.  A szülő helyes viselkedése segítheti a spontán javulást. 5-8 éves kor körül kialakuló dadogás logopédiai megsegítést igényel. Az elakadások, görcsös beszédindítások számtalan ok miatt fokozódhatnak, csökkenhetnek.

A terápia lehet egyéni és kiscsoportos. A gyermekek terápiája sikeres lehet, ha 1-2 társával együtt vesz részt a foglalkozáson. Felnőtteknek egyéni foglalkozást javaslok.

Hadarás terápia

A hadarás hátterében fokozott beszédkésztetés áll. A beszédritmus erőteljesen felgyorsul, a hangok torzulhatnak, szótagok maradhatnak ki, a szavak egymásba folynak, a mondatok néha felismerhetetlenné válnak. A hadaró beszédében a nyelvtani szabályok sem érvényesülnek. Következményként felléphet az olvasás és írás nehézsége. A hadaró gyakran nem érti, hogy miért kérik, hogy próbáljon lassabban beszélni, nincs tudatában beszédproblémájának. Ez az oka, hogy ritkán kérnek logopédiai segítséget.

Artikulációs zavar terápiája

Az artikulációs zavar, közismert nevén pöszeség a különböző beszédhangok, hangcsoportok pontatlan, szabálytalan képzését jelenti.

A beszédfejlődés során sok gyermek ejti hibásan a szavakat. Ha ezt 3-4 éves gyermeknél tapasztaljuk, akkor élettani pöszeségről beszélünk, amely az életkor előrehaladtával, a környezet helyes beszédpéldája mellett rendszerint magától elmúlik.

Amennyiben a gyermek 4,5-5 éves korában az anyanyelv hangjait hibásan ejti, a beszédhiba logopédiai fejlesztést igényel. Fontos, hogy iskolakezdésre a gyermek beszédhibája megszűnjön, ellenkező esetben az olvasás és írás elsajátításának nehézsége mellett súlyos tanulási zavar alakulhat ki.

A fejlesztés történhet egyénileg és kiscsoportosan. A gyermek beszédstátusza alapján javaslatom a megfelelő formát.

Diszlexia, diszgráfia, diszortográfia terápiája

A diszlexia, diszgráfia, diszortográfia olyan súlyos nyelvi zavar, mely az olvasás, írás és helyesírás elsajátításának nehézségében nyilvánul meg.

A diszlexiás gyermek a tanulás során nehézkesen, vagy csak korlátozott mértékben tudja az olvasást az információszerzés eszközeként használni. Gyakori, hogy az olvasás technikai kivitelezése olyan megerőltető számára, hogy a szöveg tartalmára nem tud odafigyelni. Az olvasott szöveg felfogása/feldolgozása akadályozott, s ez a szöveg megértésének sikertelenségéhez vezethet.

Diszgráfiás írás szinte olvashatatlan. A gyermek számára az írás kivitelezése megterhelő. Az írás külalakja a kéz rajzolómozgásának, írómozgásának gyengesége miatt lehet csúnya. A szabálytalanul alakított betűk nemcsak az írás során elkövetett hibák számát növeli, hanem az egyéni írásmód kialakulása során akár olvashatatlanná is válhat az írás.

A diszortográfia életkorhoz viszonyítva kifejezetten hibás helyesírást jelent. Jellemzői a betűcserék, betű-, szótagkihagyások, a tanult nyelvtani szabályok alkalmazásának képtelensége.

A fejlesztés történhet egyénileg és kiscsoportosan. Részletes logopédiai vizsgálat alapján javaslom a tanuló fejlődősét elősegítő formát.

Hangképzési zavar (diszfónia) terápiája gyermeknek, felnőtteknek

A diszfónia hangképzési zavar. Organikus (szervi) elváltozás miatt a beszéd rekedtté válik. A hangképzés préselt- erőltetett. A logopédiai terápia feltétele a foniáter szakorvosi vizsgálat, diagnózis, javaslat.

A terápia gyermek esetében a szülő bevonásával egyéni formában történik. Rendszeres logopédiai irányítás mellett az otthoni gyakorlásra helyeződik a hangsúly.

Fiatalkorúak és felnőttek egyéni keretek között sajátíthatják el a rendszeres otthoni gyakorló feladatokat.

Afázia, diszartria terápiája

Az afázia a nyelvnek olyan zavara, mely az anyanyelv elsajátítása után, organikus (szervi) sérülés, betegség következtében alakul ki. A beszédközpont sérülhet agyvérzés, agyinfarktus, daganat és baleset következtében. A sérülés érintheti a beszédet, a beszédmegértést, az olvasást, az írást és a számolást. A nyelvi sérülés mellett felléphetnek memóriazavarok, koncentrálóképesség zavara, apraxia, diszartria.

A diszarthria a beszédmozgások koordinációs kivitelezésének zavarát jelenti. A beszédhangok kiejtése hibássá válik valamilyen agyi elváltozás miatt. Az artikuláció zavart, a hangadás, a beszéd nehezen érthető, elmosódott. Megváltozik a hangadás, a beszéddallam, a hangerő. Gyakran nyálfolyás és nyelési nehézség is társulhat a beszédzavarhoz.

A betegek részletes logopédiai vizsgálat után egyéni formában vehetnek részt a terápiában.

Nyelvlökéses nyelés

A nyelés egy velünk született reflexszerű folyamat. Helyes nyeléskor az arc, az ajkak és a nyelv izmai megfelelő egyensúlyban működnek. Naponta 1000-2000 alkalommal nyelünk. Ez azt jelenti, hogy ennyiszer különböző nagyságú, irányú erők nyomást gyakorolnak az állkapocsra, fogsorra.

A szabálytalan, rendellenes nyelést nyelvlökéses nyelésnek hívjuk. Különböző rossz szokások, mint például a cumizás, ujjszopás, ajakszopás, körömrágás, fogcsikorgatás stb. esetében a megfelelő izomegyensúly felbomlik. Ennek következtében az arc, a fogívek deformálódnak, szabálytalanul fejlődnek. Harapási rendellenességek, fogazati anomáliák és beszédhiba alakul/alakulhat ki.

A nyelvlökéses nyelés csecsemő- és kisgyermekkorban élettani sajátosság, mely kb. 5 éves korra megszűnik. Ha a nyelvlökéses nyelés a vegyes fogazat kialakulása után is fennáll, akkor szakemberhez kell fordulni. Ebben segíthet a fül-orr-gégész, a fogorvos, a fogszabályozó orvos. Ők megállapítják a nyelvlökéses nyelés tényét, és a megfelelő szakemberhez irányítják az érintettet.

A pontos diagnózis felállítását zömmel orthodontus (fogszabályozó szakorvos) végzi. A fogak és a nyelv állásának mechanikus befolyásolását végzi, különböző eszközökkel, készülékekkel. A nyelés korrekciójában, a helyes nyelés kialakításában a logopédusnak döntő szerepe van.

A szájkörüli- és szájtéri izmok erősítését, a helyes nyugalmi- és beszédlégzés kialakítását, a szabályos nyelési folyamat elsajátítását, a helyes artikuláció kialakítását segítem egyéni terápiás keretek között.